Je kunt kiezen uit:
Rikken
Toepen

en
Troeven (Kwajongen)

en als je even op iemand moet wachten zijn hier een paar Schuifspelletjes.
Je kunt natuurlijk ook proberen om de Sudoku van de dag op te lossen. Veel plezier!


Sudoku van de dag

Privacybeleid

Toepen Plus maakt geen gebruik van cookies en verstrekt geen persoonlijke gegevens van gebruikers (m.n. IP-adres) aan de aanbieders van advertenties.

Je kunt jouw account (met de bijbehorende scores) laten verwijderen.
Stuur daarvoor een email naar Frans met vermelding van gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord.
N.B.: Het account wordt automatisch verwijderd als je langer dan 1 maand niet inlogt (of na 3 maanden bij een $-account).

Weigeringsbeleid

Bij een online systeem als dit is het helaas onvermijdelijk dat er mensen zijn die zich niet weten te gedragen of het spelplezier van anderen (willen) bederven.
Daarom is er de mogelijkheid om ongewenste personen de toegang tot de spellen te weigeren.
Als iemand wordt geweigerd dan verschijnt bij het inloggen de melding 'Toegang geweigerd' in de statusregel van het logon scherm.

Wanneer komt een speler in aanmerking om te worden geweigerd?
Op de eerste plaats als er onwelgevoeglijke spelersnamen worden gebruikt.
In dat geval wordt aangeraden in alle gevallen de betreffende speler te verwijderen uit het spel (via 'Nomineren voor verwijdering' in het Opties menu).

Op de tweede plaats als spelers regelmatig door medespelers worden verwijderd bijvoorbeeld als gevolg van kwetsend taalgebruik of onacceptabel traag spelen (niet iedereen is even snel, dus houd daar rekening mee).
Zwak spel is in het algemeen geen reden, je kunt de speler dan vriendelijk verzoeken om uit eigen beweging weg te gaan.

Opmerking1:
als je de enige speler in een spel bent en er komt een tweede bij, dan kan die tweede speler de eerste speler niet verwijderen. Omgekeerd kan dat wel.
Komt er meer dan 1 speler bij dan kan elke speler in dat spel worden verwijderd, mits alle overige spelers hem/haar nomineren voor verwijdering.

Opmerking2:
nomineren voor verwijdering dient slechts te gebeuren als de te verwijderen speler zich niet weet te gedragen of niet meer (of zeer traag) reageert.
Als je niet wilt dat andere mensen aan jouw spel meedoen, kun je of Solitair spelen (als je alleen speelt) of met een GGG werken (als je met meerdere personen speelt).

Op de derde plaats kan ook het veelvuldige (en dus vaak onnodige) gebruik van de mogelijkheid tot nomineren een reden zijn om spelers te weigeren!
Soms is het verstandiger om zelf een spel te verlaten dan een ander te nomineren voor verwijdering.
Als je steeds dezelfde speler moet verwijderen (stalking) valt deze vanzelf op in de lijst met verwijderde spelers en zal als gevolg daarvan worden geweigerd.

Je hoeft je dus alleen zorgen te maken als je zelf regelmatig door anderen wordt verwijderd of als je zelf anderen vaak verwijdert, in beide gevallen moet je je eigen gedrag nog maar eens kritisch bekijken.

Identificatie van spelers vindt overigens plaats op Android-id, zodat een speler die zich van meerdere spelersnamen bedient toch is te herkennen.

Als je wordt geweigerd heeft het in het algemeen geen zin om hierover een e-mail te sturen, tenzij je kunt motiveren waarom deze weigering onterecht is (en dat zal zelden het geval zijn). Op zulke emails zal normaal gesproken niet worden gereageerd en je hebt geen recht op een verklaring.
Als je eenmaal bent geweigerd moet je rekenen met een uitsluiting van minimaal 1 jaar.


Rikken werd in 1999 ontwikkeld en Toepen in 2000, door het duo Frans van Aernsbergen (Java-programmering) en Kees Vuik (+2004). Zij bezitten alle rechten. Troeven is ontwikkeld in 2005.

Stuur bij technische problemen een e-mail naar Frans en vermeld het operating systeem (bijv. Windows 11/10/8/7) en de gebruikte browser (bijv. Edge, Firefox, Chrome) en het liefst een plaatje van het scherm.

Opgelet! Voor het uitvoeren van de Sudoku en Schuifspelletjes applets is Java nodig dat je hier kunt downloaden.

N-DASH


Copyright Frans van Aernsbergen en Kees Vuik, 2000-2024
Laatst bijgewerkt: januari 2024

Deze pagina is


7059350
keer getoond sinds 26 januari 2002.